“Frenszisz” és a cimbik

““Frenszisz” és a cimbik” bejegyzéshez ozzászólás

 1. Felvetés: Miért baj az, hogy a “kis emberekkel” vegyül? Hiszen éppen Jézus Krisztus üzenetét akarja minél több emberhez ily’ módon eljuttatni. Ráadásul ő is csak egy ember.

  Cáfolat: Nem az! Ő Jézus Krisztus földi helytartója. A legmagasabb szakrális földi méltóság. És ez dogmatikai faktum. Ráadásul a Föld utolsó abszolút monarchiájának, a Vatikánnak az uralkodója. Ez is faktum. Tetteit ezek fényében kell megítélni.

 2. Ferenc pápa kedvence, Erdő Péter esztergomi érsek szerint, Jézus újító (!) és nem a romolhatatlan őseredetiség (primordialitás) talaján álló, re-szakralizáló Mester volt.
  Mit nem ért, lát, reménytelenül?
  “Monda nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek: Mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. Köveket ragadának azért, hogy reá hajigálják; Jézus pedig elrejtőzködék, és kiméne a templomból, átmenvén közöttük; és ilyen módon eltávozék.” (Ján 8:53-59)

  Korzenszky Richárd bencés perjel nem ért egyet a hittan általános bevezetésének erőltetésével, mert nehéz megszervezni, hogy például a “hitgyüli” (!) választható opció legyen…

  Az “Atyafipecához” hasonlóan, fontos értékekért küzdő “Médiavadász” írja:
  “Puzsér félti Európát és a kereszténységet. Azt az Európát, ami a francia forradalom óta saját ürülékében fetreng és vergődik, és azt a kereszténységet, amely a második vatikáni zsinat óta saját tanításait tagadja meg.
  Mitől félti ezt az agyonmodernizált, agyonindividualizált erkölcsi romhalmazt, amit Európának nevezünk? Ezt az értékeket és a szentséget már hírből sem ismerő „szarkupacot”?
  Az iszlámtól. Igen, jól hallottuk.
  Nem a hagyományellenesség mindenfelől mindenfelé terjeszkedő ügyvivőitől, nem a vallások – a világ minden táján, így nem csak az iszlámban fellelhető – félreértőitől és félremagyarázóitól, nem a tévutat követő szekták kóros terjeszkedésétől (pl. Hit Gyülekezete) és nem a liberális hegemónia fizikai kínzásoknál is durvább agymosodájától, hanem az iszlámtól.” (In: “Puzsér Róbert szót kért, de minek?”) /A tartalommal nagymértékben egyetértek, de a trágár betétek használatát, bár megértem, de mégis a kor-szellemnek való felesleges behódolásnak érzem./

  Zimbardo szociálpszichológus szerint a közép-erópaiak, de különösen a magyarok nem elég fogékonyak az amerikai értékekre, mint az életöröm, vállalkozószellem, ezért meghirdette a “Hősök tere” című programot, melynek hatásaival kapcsolatban türelmes…Vajon ki finanszírozza ezt a hátborzongató, világuralmista-modernista átnevelő programot?

  Umberto Eco elkötelezetten hagyományellenes megmondó ember figyelme sajátos módon nem terjed ki a saját hagyomány elvetésére…

  Feldmar András, az egyik legismertebb magyar származású pszichológus szerint, meg kellene tanulnunk nem szenvedni….

  Mit nem értenek, reménytelenül?

  “Aki megtelik a teremtett világgal, az kirekeszti magából Istent.”
  (Eckhart mester: “Leválni a világról”)

  1. Ismét nagyon lényeglátót írtál. Puzsért a magyar közélet egyik legnegatívabb figurájának tartom és pontosan azért, mert szinte mindig majdnem beletalál. Szinte mindig. Majdnem. Csaknem. Ő a majdnem igaz ördögi kategóriáját képviseli, akiben olyan sötét tendenciák feszülnek egymásnak, hogy majd szétvetik a személyiségét. Puzsér megragadja, kihozza a fényre, majd nemes egyszerűséggel elmegy a lényeg mellett. Ez Puzsér.
   Egyébként a meglátásoddal kapcsolatban (iszlám) írt egy nagyon jót BTI az utolsó előtti Hüperiónban. Most azon vagyok, hogy teljes terjedelmben közzé tehessem, csak még engedély nem akar jönni rá.

 3. Hadd citáljam ide azokat a bizonyos “sarokköveket” (sötét pontokat), melyeket nem is olyan régen tudtam csak a felszínre hozni:

  1., A királynak is csak büdös a lába.
  2., Minden relatív.
  3., Azért vagyunk a világon, hogy jól érezzük magunkat benne.
  4., Alulról jövő népi kezdeményezés pozitív mivolta.
  5., A mindenki egyenlő tétel maximális igenlése.
  6., A humanizmus egekig való magasztalása.

  Szemlátomást sok hívőt (tagot) vesztett mostanában a katolikus egyház. Frenszisznek kiadhatták az ukászt, hogy keményen rá kell menni a mennyiségre és nyitni kell a nép felé. Ezzel talán a jól fizető állását is megtarthatja és az idők végére talán sikerül megduplázni a számokat. Mert 2 hívőnél lényegesen több a 4, a 8, a 16, de a 16 millió még nagyszerűbb lehet. Arra senki sem tud pontos és kielégítő választ adni, hogy példának okáért miért lesz egy 8 millió példányban elkelt könyv értékesebb, mint mondjuk egy olyan olvasmány, amiből csak egyet, vagy akár egyet sem adtak el. Természetesen vaknak kell lenni ahhoz, hogy az ember ne lássa, hogy itt már csakis “a sok lúd disznót győz” szánalmas és elvetendő tételéről beszélhetünk. Ez az attitűd erőteljesen materiális beállítottságú és erőtlen elméjű az az ember, aki megintcsak példának okáért úgy akarja visszaszerezni a Kárpát-medencét, hogy “tele szüli azt”. Ezt nem én mondom. Ezt azok mondják, akik effajta szlogeneket ragasztanak az autójuk hátuljára. Sok lájk, sok ember. Miért? Mi ennek az oka? Mert ennek éppen a fordítottja igaz és kívánatos.
  A mennyiség sosem járhat együtt a minőséggel és a kettő a legvégletesebben zárja ki egymást. Teszem azt a sok lúd Kárpát-medencét győzne. Na és akkor mi lenne? Megmondom. Borzalmas világ. Borzalmas világ azoknak a számára, akik egy vertikum mentén nem lefelé, hanem felfelé igyekeznek. Szóval könyörgöm, mondja már meg valaki, hogy miért onanizál manapság mindenki a mennyiségre, mikor az semmiféle magasabb esszenciával nem rendelkezhet. Olyan, hogy “teleszülni valamit” blaszfémia. A vécét szokták tele rakni. Már önmagában a szóösszetétel egy merénylet a szellem ellen. Ó azok a pompás és ördögi sugallatok!
  Sokszor mondtam már, de elmondom ismét. Az Isten mentse meg a magyarságot a jóléttől és a havi nettó 500 000-től.
  És aki elment volna a fenti felvételek egyik leglényegesebb szimbolizmusa mellett: Mit csinál a labda? Pörög! Min kéne a labdának pörögnie? Mondjuk Ferenc Pápa mozdulatlan mutatóujjának a hegyén. Kis segédkezik abban, hogy a labda Ferenc Pápa mozdulatlan mutatóujjának a hegyén pörögjön? A nép. Mit képvisel ebben a relációban a nép? A tengelyt. És még akadnak itt furcsaságok, melyekre már ki sem merek térni…

  “Hátat fordítottál a kormányzóknak, amikor láttad, hogy mit neveztek kormányzásnak: a köznéppel való üzletelést és lepaktálást… Minden képmutatás közül számomra ez tűnt a legrosszabbnak: hogy azok is, akik parancsoltak, a szolgák erényeit utánozták.” Nietzsche

 4. Ferenc pápa felhasználói neve: … @pontifex
  …. végül is hidat sokfelé szakadék áthidalására lehet megpróbálni verni, még az áthidalhatatlan tűnő szakadékok felett is. 🙂
  Eme törekvésnek nyilvánvaló a sikertelensége, de ez nem számít, hiszen rendkívül pozitív emberi benyomást kelt, hiszen mi egyenlőek vagyunk, ez az a mézesmadzag amivel meg lehet nyerni a nép, a tömeg kegyét, támogatását, no de mihez is?
  Pozitív, színes, jópofa és toleráns laza hozzáállás mögött, bizonyára azért nagyon erős hatalmi érdekek vannak. 🙂
  „Minél kevésbé vannak az embernek nézetei, s minél inkább vannak érdekei, annál inkább hajlik arra, hogy érdekeit nézetnek tekintse.” (L.A.)

 5. A “föld alá” száműzött kereszténység tagjaként mondom, hogy a fehér kipát viselő ember nem Krisztus Jézus földi helytartója, és már csak azért sem, mert a Király ilyen méltóságot nem hagyományozott a népére. Úgyhogy felőlem akár zsebhokizhat is maláj kalózok társaságában.
  (Az emberiség meg van fosztva a királyaitól, szellemi tekintélyeitől, az emberiség tömeggé vált:,,A tömeg, már tudjuk, nem elmegyenge, ahogy még a jóhiszemű Le Bon hitte, hanem sátáni idióta. Még ma is azt hiszi, hogy uralomra jutott, és a világ fölött a hatalmat átvette. A tömeg tudattalanságára semmi sem jellemzőbb, mint az, hogy e pillanatban a világ urának hiszi magát, holott a halál torkában van.”/Hamvas/)

 6. László András meséli az egyik „újkori” francia királyról, aki úgy próbált szimpátiát kelteni, hogy az utcán, az üzletekben elbeszélgetett emberekkel, gyalog járt-kelt köztük stb.: először szimpatikusnak is találták, de később egyre inkább úgy néztek rá, mint egy senkire.

  1. Emlékszem rá.
   Ezzel kapcsolatban érdemes elmerülni a Brian életében, de bárhová is nyúljunk szinte mindenhol ezt fogjuk látni.

   1. Nem ismerem ezt a filmet. Le vagyok maradva! 🙂

    A Brian életét én nem hasonlítom ilyenekhez. Az „abszurd humor” inkább annak groteszk kifigurázása, hogy a mai ember mit fog föl a világból. Lásd a Karnevál elején az „odakozmáltakat”. Kiváltképp Hoppy Lőrincet.

    A lator c. filmet ismeritek?

    1. Mondjuk a Brian élete valóban nem vág szorosan ide és abban igazad van, hogy akár fel lehetne úgyis fogni, mint egy jelenkori paródiát (főleg magasabb nézőpontból), de szerintem bűn a modern kori együgyűséget mondjuk egy olyan birodalomba “teleportálni”, ami a maitól szellemileg jóval magasabban helyezkedett el.

 7. Amit a “pusztító világerő” (Bogár László) reménytelenül nem ért – és mely farkasvakság miatt tulajdonképpen biztos bukásra van ítélve -, hogy például “a közép-európai és különösen a magyar” szemléletben még valami csoda folytán fel-fel bukkanó szakralitás összességében voltaképp miért magasabb rendű a Zimbardo által is képviselt modernista papság elvilágiasító Amerikájának kulturális örvénylésénél /vö.: a hős viking férfiak mai utódai “ülve pisilésével” 🙂 / vagy, hogy Mátyás király mintegy középkori szellemiségű udvara számára, miért jelentett látásmódbeli mélyrepülést – a korabeli modernista globalizmus – által ráerőltetett Beatrix “newage”-e, reneszánsz életizmusa vagy miért torokszorító, amikor Etiópiában “reneszánsz gátat” építünk, illetve a Nyugat által Törökországban erőltetett “felvilágosodás”-nak nevezett, szellemi elhomályosulás törekvései…

 8. A minap, Lengyelországban a Coca-Cola cég óriásplakát kampány indított. A képen egy homoszexuális férfi házaspár egy örökbefogadott kisfiút simogat.
  Fölötte szöveg: “Válaszd a boldogságot, a hagyomány helyett.”

  1. Láttam. A “Hagyomány és Transzcendencián” fent van.
   Vajon milyen lefokozott értelemben jelenhet meg a “hagyomány” mint kifejezés egy átlag-profán fejében? Mink mán nem járunk cilinderben? Esetleg nem párbajozunk? 🙂
   Eszébe sem jut, hogy lehetséges, hogy a hagyomány éppen a normalitással, amit pedig be akarnak adni neki, az éppen az abnormalitással esik egybe.
   A legújabb kor szemétdombra való szavai: boldogság, szeretet, szórakozás, hangulat, jólérzemség, kikapcsolódás, sport, turizmus és sorolhatnám. A szeretet például a legsúlyosabb degradációkon ment keresztül. A hangulatról mostanában egyre gyakrabban egy hangtalan kis finom szellentés jut az eszembe. Hangulat és kellemes. Lágy fing a paplan alatt.

 9. Aki cuki az csak jót akarhat az embereknek, azonban mintha valami furcsa mellékíz volna ebben a palacsintában:
  A homoszexuális propaganda, a pornográfia divatba-hozása, a nők világra uszítása és a férfiak ülve pisiltetése (megalázása), az egyre nagyobb beleszólási joggal felruházott szakértők (akik jobban tudják) – korunk agitációs és propaganda titkárai – a modernista papság tömkelege, a hamis vallások (pl neoprotestáns szekták) és hamis gondolkodásmódok (stikli, jópofa csalás, nincs bűn, stb..) erőltetése, elsősorban mintha a kipróbált, természetes hagyományos értékek átadása utolsó végvárainak, a családoknak a szétzúzását szolgálnák…
  A “nem létező” hatalommániás háttérerők agytrösztjeihez az etológusok is csatlakoztak: Az ember a vadállatokat azzal háziasította, hogy függővé tette őket. Mintah hasonló elveket fejezne ki a drogliberalizáció erőltetése, a háztáji ellehetetlenítése, a bankkártya rendszer, hogy szinte minden marketing stratégia az addikció kialakítására tör, az internet, a média, hogy a régebbi (multiuralmi) Bolíviában megtiltották az esővíz gyűjtését, hogy komolyan felmerült a konyhakertek betiltásának a gondolata, de ha ez sem elég, akkor a külső veszélyre hivatkozó katonai megszállás léphet életbe…
  Hatalmi célokat szolgál továbbá – a teljesség igénye nélkül – a ál-hősök felépítése, úgymint Harry Potter, Denevérember, Pókember (vö.: René Guénon: A szimbólumok megfordítása) vagy az ál-identitások kialakítása, mint a punk, stb.., a következetes történelem hamisítás, például annak elhallgatása, hogy Mátyás király halála után, egy rendezett, gazdag és erős országot, a Fuggerek arcainak, Szerencsés Imre “alkincstárnok”-nak és Habsburg Máriának vezetésével, Thurzó “főkincstárnok” valamint Bakócz Tamás esztergomi érsek – az infernális reneszánsz szellemtelenségnek megfelelően, amikor szinte azt mondhatjuk, hogy a Mediciek formájában, mintha kvázi Soros György foglalta el volna el pápai trónt – oly tökéletesen széttrancsírozták és elzüllesztették az országot, hogy a mohácsi csatát követően a lengyel nagykövet, Budáról, az alábbiakat üzente haza királyának: “A magyarok a legnagyobb örömben, szinte újjászületve térnek házukba, hogy megszabadultak az idegen uralomtól” …

  1. Szent profit, szent kamat, szent hitel, szent bank, szent bróker, szent gazdasági mutató, szent tőzsde, szent adószám, szent állampapír, szent adóstárs, szent adósnyilatkozat, szent alaptőke, szent hozam, szent alapkezelői díj, szent eurózóna, szent megtérülés, szent mérleg, szent önerő, szent óvadéki repóügylet, szent reáljavak, szent jóléti társadalom, szent kockázati menedzsment, szent vételi opció.

 10. Szent jehovisták, szent “hitgyüli”, szent kis-én buddhizmus, szent krisnások, szent ateisták, szent jelenségvilág istenítők, szent neo-konzervatívok, szent liberalizmus, szent tehén…

Egy vélemény is számít és egy vélemény sem számít...

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s