Ernst Jünger: Nappal-Éjszaka

Bevezetésként csak annyit -ha emlékeim nem csalnak-, hogy Virág László valamelyik előadásában utalást tett arra, hogy a mostani világméretű és kollektív “lapáthúzás” beláthatatlan vagy inkább nagyon is belátható turbulenciákat, örvényléseket fog eredményezni, úgy a felszínen, mint a felszín alatt, már csak azért is, mert egy sötét szuggesztió hatására csaknem nyolc milliárd ember egy irányba tekint … Ernst Jünger: Nappal-Éjszaka részletei…

A melankólia dicsérete

„Sokféle érzés van. Van boldogság és kétségbeesés, félelem és szorongás, reménykedés és lehangoltság. És így tovább. Mindegyik viszonylag körülírható érzés. Ám, ha elhangzik ez a szó: „melankólia”, akkor egy pillanatra mindenki fülelni kezd, az is, aki egyébként a többit (lehangoltság és félelem, öröm és önkívület és a többi) elengedi a füle mellett. A melankóliában van … A melankólia dicsérete részletei…

Szolipszizmus és religiók

Töredékek a 2021. 09. 24-én megtartott “Szolipszizmus és religiók” című Virág László előadásból. „Olyanok vagyunk, mint az álmodó, aki álmodik, majd benne él az álomban. De ki álmodja az álmodót?” „Én vagyok az Úr, aki játékosan forgatja az erők kerekét. Természetem tiszta és én magam vagyok az erők nagy kereke urának helyzetében. Csakis bennem nyilvánul … Szolipszizmus és religiók részletei…

Right here, alone

„Well hearts belongsLike rock and skinAt peace with evilAnd all withinA shadow looms above the riverAnd fire sweeps across the landOur bones are twisted in their socketsAnd even we must try to stand aloneRight here alone, yeah Fire in work beneath your skinForever let us sleep‘Til sirens tear the night wide openAnd even we awake, … Right here, alone részletei…

Dógen Zen

A könyvvel kapcsolatban felmerült bennem egy kritikai kérdés, amire már László András tanár úr, valamint Virág László is “számtalanszor” kitért az előadásaik alkalmával. Az idézet így hangzik: „Dobd el a testet, vesd el a tudatot, szabadulj meg az egótól!” Elsőre talán még jól is hangzik, másodjára azonban már erősen sántít, mert mi lenne velem a … Dógen Zen részletei…

Mysterium mortis

Filozófiai csodálkozás “Minthogy a halál az egzisztencia egész struktúrájában jelen van, ezért filozófia elemzéséhez a létezés bármelyik tetszőlegesen kiválasztott aktív megnyilvánulása megfelelő kiindulási pontként szolgálhat. Van azonban a létezésnek egy aktusa, amely különösképpen alkalmasnak látszik erre, mégpedig az a tapasztalat, amelyet a filozófusok Platón óta a filozofálás alapjának neveznek: a csodálkozás. Nehezen definiálható élmény ez, … Mysterium mortis részletei…

Memento mori

“A halál mindannyiunkra rámosolyog. Az ember nem tehet mást, mint hogy visszamosolyog.” “Augustus udvara: felesége, leánya, lemenői, felmenői, nővére, aztán Agrippa, rokonai, háznépe, barátai, Areiosz, Maecenas, orvosai, áldozópapjai -egy egész udvartartás halála.” “Maholnap hamu és csontváz vagy, puszta név, vagy még név sem. A név csupán hang és visszhang. És mindaz, amit az életben oly … Memento mori részletei…

Balaton Vilivel és Marcussal, avagy valóban más mint gyerekkoromban volt

“Nem csak azt kell tekintetbe vennünk, hogy minden nappal fogy az élet, és a hátralevő rész mindinkább összezsugorodik, hanem azt is meg kell fontolnunk, hogy ha valaki magas kort ér meg, bizonytalan, vajon elegendő lesz-e elméjének ereje a körülmények mérlegelésére, valamint az isteni és emberi dolgok megértését célzó szemlélődésre. Mert amikor az ember kezd elbutulni, … Balaton Vilivel és Marcussal, avagy valóban más mint gyerekkoromban volt részletei…

Sem azonosságban

“Az igazság, ne tagadjuk, elviselhetetlen, az ember nem arra született, hogy kibírja, kerüli is, mint a pestisest. – Mi az igazság? Ami nem segít élni. Szöges ellentéte a támasznak. Tehát nem szolgál semmire, hacsak arra nem, hogy elveszítsük az egyensúlyunkat s különféle szédüléseket idézzen elő.” Cioran “Távolságot tartva a létezőktől, magunkat nem másban ismerjük fel, s … Sem azonosságban részletei…

Cortázar:

Az elfoglalt ház     “Szerettük azt a házat, mert azonkívül, hogy tágas volt és ódon (manapság az öreg házaknak az a sorsuk, hogy a bennük levő anyagokat kiárusítják, mert úgy nagyobb hasznot hoznak), a dédszüleink, az atyai nagyapánk, a szüleink és az egész gyermekkor emlékét őrizte.      Irene meg én lassan hozzászoktunk, hogy … Cortázar: részletei…