Horgászbolt a Dráván

2013.01.01. 2012.12.31. 

Az Új Esztendő legelső, akarom mondani az Óév legutolsó napját ismét pecával és evezéssel töltöttem. Alacsonyan repkedtek a mínusz hármak, de szerencsére a szonár képernyője elvonta a figyelmemet az igencsak elgémberedett lábaimról. A harmadik szememnek köszönhetően végre sikerült ígéretes gödröket és töréseket találnom, azonban a halakra úgy néz ki, hogy még várni kell. Ennek ellenére igen eredményes horgászatot tudhatok a hátam mögött, mert az úszó horgászboltnak köszönhetően a műcsalijaim száma szépen megszaporodott. Év végi kiárusítás volt. Egyet sem fizet, 10-et kap…

“Horgászbolt a Dráván” részletei…

René Guénon: A Modern Világ Válsága II.

Individualizmus 

Guénon

“Engedtessék meg azonban, hogy ne vágjunk jelenlegi mondandónk elébe, és hogy e ponthoz pusztán annyit tegyünk hozzá, hogy az individualizmus e szóvá tett változata a fő forrása az úgynevezett “nagy emberrel” kapcsolatos szánalmas illúziónak is; pedig a szó “profán” értelmében vett “zsenialitás” valójában egyáltalán nem valami nagy érdem, sőt még azt is megkockáztathatjuk kijelenteni, hogy egy modern “zseni” az igazi tudás hiányának felszámolására tökéletesen képtelen.”

“René Guénon: A Modern Világ Válsága II.” részletei…

René Guénon, A Modern Világ Válsága I.

2012.12.10. Társadalmi Káosz, Hierarchia, Többség, Kisebbség

“Mint már megmutattuk, Nyugaton a világ jelenlegi állása szerint szinte egyetlen ember sincs azon a helyen, amelyet saját természetének megfelelően normálisan el kellene, hogy foglaljon; ez a következménye annak, hogy nincsenek többé kasztok, ugyanis a kaszt tradicionális értelmében semmi más, mint egyéni természet, az ezzel hordozott speciális hajlamok teljes sorával egyetemben, amelyek az embert a megfelelő egyéni hivatás betöltésére képesítik. Miután egyetlen hivatásválasztást sem határoz meg többé semmilyen legitim szabály, elkerülhetetlen következmény gyanánt a legtöbb ember arra eszmél, hogy olyan munkát kénytelen vállalni, amilyet éppen kap, és amire gyakran éppen ő a legalkalmatlanabb…”

“René Guénon, A Modern Világ Válsága I.” részletei…

Julius Evola, Emberek és Romok

2012.12.08. A Munka és a Gazdaság Démonisága

Emberek és Romok

“Ugyanilyen volt általában az ókori korporatív etika, amely hangsúlyt fektetett a személyiség és a minőség értékeire, és az elvégzendő munka mennyiségét minden esetben a természetes szükségletek és a speciális hivatás függvényében határozta meg. Az alapelv az volt, hogy a munka ne az ember megkötését, lebéklyózását, hanem tehermentesítését szolgálja: tegye számára lehetővé, hogy -miután szabályozta azt, amit a létezés feltételei megkövetelnek –magasabb értékeket és érdekeket kövessen.” Julius Evola – Emberek és Romok

“Julius Evola, Emberek és Romok” részletei…

Julius Evola, Pogány Imperializmus

2012.12.02. Az egyenlőség és a szabadság irracionalitása

Pogány Imperializmus

A mai naptól fogva létrehoztam egy “A Törekvő Horgász” kategóriát, amiben főleg Julius Evolától, René Guénontól, és Hamvas Bélától olvashattok kiváló és mélyről jövő gondolatokat. Persze csak az, aki akarja. Ezért is a külön kategória… A fenti szerzőkről – bármennyire is szeretném – nem tudok olyan közhelyes ismertetőt írni, mint az napjainkban megszokott, mert félek, hogy akkor elmennék a lényeg mellett. Talán, nem veszitek nagyképűségnek, ha azt írom, hogy amikor Guénon valamelyik művét lapozom, akkor “magamat hallgatom” és amikor Evolát olvasom, akkor szintén a saját mélyen lappangó érzéseim, ködbe burkolózó gondolataimmal találkozom, de már egy jóval megragadhatóbb síkon, egy jóval magasabb minőség síkján, a rend, és a rendezettség síkján. A fentebb említett szerzők valami olyasvalamit villantanak fel, valami olyasvalamit próbálnak megragadhatóvá, vagy csak egyszerűen megláthatóvá, észrevehetővé tenni, amitől a törekvő ember valóban nagyon messzire juthat. Mindezt nem a manapság divatos “new age” szellemében, a tudatalattid csodálatos hatalmával nyakon öntött olcsó ezoteriával, valami ízléstelen és giccses érzelmi ömlengéssel, vagy akár a szeretet és az összeölelkezés testvériességének pátosza jegyében. Nem szabad szem elől tévesztenünk, hogy a tradicionális metafizika még véletlenül sem tartozhat a manapság oly divatosan hangzó ezoterikus irányzatok egyikéhez sem. A fenti szerzők könyveit bújva olyan egyedi tudás, olyan lét-, és életszemlélet, valamint kritikai képesség birtokába jutunk, amivel egy könnyed varázsütésre lehull a lepel a modernnek és felvilágosultnak(elhomályosult) hazudott világról.

Szóval a téli hónapok csendjét néha egy-két drávai peca és ezen belül a tradicionális létszemlélet néhány morzsája fogja áthatni kedvcsináló gyanánt. A szövegekben fellelhető idegen szavak tömkelegét megpróbálom majd zárójelben téve magyarázni, hogy a kedveteket ne szegjem. László András valahol így fogalmaz: “Minket csak a törekvők érdekelnek, a többiekkel nincs dolgunk.”

Végezetül pedig egy idézet, ami most szorosan idevág:

“De az égben alighanem van egy minta, annak a szeme előtt, aki ezt meg akarja látni, s a maga bensejét a látottak szerint megszervezni. Az mellékes, hogy van-e valahol, vagy lesz-e : mindenesetre csak ennek az államnak az ügyeit intézheti, másét semmi esetre sem.” Platón

Kedves Törekvő Barátom! Kattints a folytatásra és én megmutatom, hogy milyen mély a nyúl ürege…

“Julius Evola, Pogány Imperializmus” részletei…

Samsara

2012.10.12. “A jelenlegi nyugati civilizáció lényeges fordulatra vár… Ez a civilizáció megvalósította a dolgok minden ésszerű rendjének a legteljesebb elfajulását. Ez az anyag, az arany, a gép, a szám birodalma, amelyben nincs többé sem levegő, sem szabadság, sem fény. A nyugat elveszítette a parancsolás és az engedelmesség iránti érzéket. Elveszítette a szemlélődés és a tett … Samsara részletei…

Mozdulatlan Mozgató

2012.10.01. Másfél percnyi vizuális élmény, egy percnyi olvasnivalóval megfűszerezve. Valahogy úgy vagyok ezzel kurta jelenettel, mint Kurtz monológjával az Apokalipszis Most c. filmben.  “…A harc birodalma, a cselekvés birodalma voltaképpen individuális és időbeli birodalom; a mozgásokat viszont a “mozdulatlan mozgató” generálja, anélkül, hogy azokban részt venne; a cselekvést a tudás világítja be, anélkül, hogy annak viszontagságaiban … Mozdulatlan Mozgató részletei…