Emotio, Commotio, Devotio, Intuitio…

2015.05.07. Š”Ha van olyan cselekedet, amelyben az autonóm akaratnak nyoma sincs, akkor az éppen az, amely az »azt csinálok, amit akarok« jegyében megy végbe.” “A világ azért van, hogy visszavegyem önmagamba. Vagy ami ugyanazt jelenti egy másfajta értelmezésben: azért van, hogy leválasszam önmagamról. A világot mint világot, mint heteront leválasszam önmagamról, és a világot mint … Emotio, Commotio, Devotio, Intuitio… részletei…

Káprázó tenger

2015.03.25. 

“…mindazonáltal aligha lehet eléggé csodálkozni ama tudományos -vagy inkább szcientista- népszerűsítők szónoklatainak ünnepélyes ostobaságán, akik minden alkalommal sietnek kijelenteni, hogy a modern tudomány szüntelenül kijjebb tolja az ismert világ határait, tekintve, hogy ez homlokegyenest ellentéte az igazságnak, ugyanis a szóban forgó határok még soha nem voltak annyira szűkösek, mint a profán -állítólagos- “tudomány” elgondolásaiban, mint ahogy a világ és az ember sem volt még soha ennyire összezsugorítva, egészen addig a pontig, amikor már merőben korporális entitásoknak tekintik őket, megtagadva tőlük a valóság bármilyen más rendjével való kommunikáció legcsekélyebb lehetőségét is.” René Guénon

“Káprázó tenger” részletei…