Héraklész és a Munkavállaló

2015.04.01. A lefokozott hérosz

Egyik Barátom hozta szóba, hogy micsoda “ördögi cunciságok” rejlenek benne. Valamiért nem volt köztünk nézeteltérés ennek kapcsán. Ha az ördög beszélni tudna, akkor pontosan ezt a fajta monológot választaná. De mivel az “ördög” nem tud beszélni, ezért kénytelen sugallatok formájában megnyilatkozni, felszínre törni. Ne feledjük, hogy a világot szimbólumok irányítják.

“Héraklész és a Munkavállaló” részletei…

René Guénon: Individualizmus

2015.03.12. 

“Individualizmus alatt az összes szupraindividuális princípium tagadását és a civilizáció minden területének pusztán emberi elemekre való következetes korlátozását értjük; az individualizmus alapjában véve azonos azzal, amit a reneszánsz idején “humanizmusnak” hívtak; a humanizmus pedig a már vizsgált “profán szempont” jellegzetes terméke. Ezek valójában csak különböző megnevezései ugyannak a jelenségnek; és arra is rámutathatunk, hogy a “profán” szemléletmód voltaképpen azonos az összes tipikusan modern tendencia gyökerénél fekvő antitradicionális szemléletmóddal. Ez a szemlélet természetesen nem teljesen új; többé-kevésbé hangsúlyozott formákban feltűnt már más időszakokban is, csakhogy megnyilvánulásai hatáskörükben mindig korlátozottak, fő trendjükben mindig külszíniek voltak, és sohasem merészkedtek odáig, mint az utóbbi évszázadokban Nyugaton, hogy egy egész civilizációt elárasszanak…”

“René Guénon: Individualizmus” részletei…