Szexus

2014.05.09. A Nemek Közötti Kapcsolatok…

“Mindenekelőtt ki kell emelnünk, hogy a jelenlegi folyamatok a szexusnak a felszabadulása felé, és egyáltalán nem a szexustól való felszabadulás felé tartanak. Az viszont nyilvánvaló, hogy a szexus és a nő a jelenlegi társadalom uralkodó motívuma, ami egyébként egy civilizációs ciklus minden végső fázisának fenomenológiájához hozzá szokott tartozni. Egy krónikus szexuális mérgezettségről beszélhetünk, amely a jelen korszak sajátja, és amelynek nagyon sok megnyilvánulása van a közéletben, a szokásokban, a művészetben. Ennek másik oldala egy tendenciózus nőuralom, avagy a nő szexuálisan orientált elsőbbsége, ami a maga részéről a férfinem materiálista és prakticista involúciójával van szoros kapcsolatban…”

“Szexus” részletei…