Realitas illusoria

2015.10.25. “Nem az én van, hanem én vagyok.”

“Így eltávolodnak a jelenség kifejezésnek a modern filozófiában uralkodóvá vált nyelvi használatától, ahol a “jelenségnek” egy hallgatólagosan vagy nyíltan leértékelő jelentést tulajdonítanak, és a “puszta jelenség”, szemben azzal, ami valóban van, elrejti azt, ami valóban van; egyik oldalon van a LÉT, a másikon a LÁTSZAT: a jelenségek világa. Ezt az ellentétek tehát elutasítják. Ezzel szemben úgy tekintik, hogy a lét úgy tud “megnyilvánulni”, amilyen valójában: lényegében és jelentésében (és ezért van az, hogy a “fenomenologikus ontológia” = a jelenségre alapozott lét doktrínája nem nyilvánvaló ellentmondás.) A jelenségek mögött, ahogyan a fenomenológia értelmezi azokat, semmi más sem lehet.”

“Realitas illusoria” részletei…

(kint) és BENT

 2015.05.02. “A Lenin-féle »anyag-definició«, amely szerint „az anyag a tudattól függetlenül létező és a tudatban tükröződő objektív realitás” -nem egyéb, mint egy teljesen filozófián-kívüli és mélyen filozófia-alatti, a dementia paralytica közelségét kifejező ostoba és zavaros mondat, amely azonban megmutatja azt a konfúziót, amelyben az objektivitás és a tudattól függetlenül (is) fennforgó létezés, minden tényleges megalapozottság … (kint) és BENT részletei…